Blog o naszych doświadczeniach

Wpisy

 • środa, 03 lipca 2013
  • Chemioterapia nowotworów

    

   Chemioterapia nowotworów – metoda systemowego leczenia nowotworów złośliwych za pomocą leków cytostatycznych. W leczeniu nowotworów stosuje się także leki hormonalne, leki celowane molekularnie (np. erlotynib, imatinib) i przeciwciała monoklonalne.


   Cytostatyki zabijają komórki dzielące się, stąd oprócz komórek nowotworowych zabijają również prawidłowe komórki organizmu.


   Leczenie systemowe za pomocą cytostatyków może być prowadzone jedynie przez lekarzy posiadających specjalizację z onkologii klinicznej. Leczenie musi być prowadzone na oddziałach szpitalnych posiadających pracownie cytostatyków oraz odpowiednio wykwalifikowany personel.


   Podział


    • metoda radykalna - ma na celu całkowitą eliminację komórek nowotworowych z organizmu, co zagwarantuje skuteczność leczenia; stosowana głównie w leczeniu nowotworów hematologicznych, a także guzów litych (rak jądra, ciążowa choroba trofoblastyczna),

    • metoda uzupełniająca - adiuwantowa - stosowana po radykalnym zabiegu operacyjnym. Jej celem jest zlikwidowanie pozostałych po zabiegu w postaci mikroprzerzutów komórek nowotworowych,

    • metoda wstępna - neoadiuwantowa, indukcyjna - stosowana przed zabiegiem operacyjnym celem zmniejszenia masy guza i jego regionalnego zaawansowania, co ma umożliwić przeprowadzenie radykalnego zabiegu operacyjnego lub zabiegu mniej okaleczającego, np. kwadrantektomia zamiast mastektomii,

    • metoda regionalna - stosowana w przypadku niektórych typów nowotworów - miejscowe podawanie cytostatyków, np. do tętnicy wątrobowej, do jamy opłucnej, do jamy otrzewnej

    • metoda paliatywna - stosowana w celu spowolnienia progresji choroby lub zmniejszenia dolegliwości u chorych, u których wyleczenie nie jest możliwe.

    • metoda cytotoksyczna - oddziałująca toksycznie na komórki nowotworowe.

    • metoda antyangiogeniczna - oddziałująca toksycznie na sieć naczyń krwionośnych dostarczających tlen i składniki pokarmowe do komórek nowotworowych, a odbierających produkty przemiany materii. Zniszczenie tych naczyń krwionośnych prowadzi do śmierci komórek nowotworowych w wyniku braku dostawy substancji odżywczych i tlenu. Stosowane są tu przeciwciała monoklonalne np. bewacizumab hamujące rozwój nowych naczyń krwionośnych.

    • metoda metronomiczna - polegająca na podawaniu małych dawek leków cytostatycznych w krótkich odstępach czasu.

    • metoda mieloablacyjna z autologicznym przeszczepem szpiku kostnego - polegająca na podaniu dużej dawki leków cytostatycznych, w wyniku działania której poza komórkami nowotworowymi giną również komórki krwiotwórcze. Przed zabiegiem pobiera się od pacjenta komórki krwiotwórcze ze szpiku kostnego lub z krwi obwodowej. Komórki te podaje się pacjentowi po chemioterapii w celu odtworzenia szpiku kostnego.

   Powikłania


    • nudności, wymioty,

    • wypadanie włosów

    • uszkodzenia szpiku,

    • uszkodzenia nerek,

    • uszkodzenia serca,

    • uszkodzenie płuc,

    • uszkodzenie układu nerwowego,

    • uszkodzenie przewodu pokarmowego,

    • uszkodzenie skóry i jej przydatków,

    • obniżenie odporności organizmu

    • spadek poziomu białych krwinek

    • spadek poziomu czerwonych krwinek

    • spadek poziomu płytek krwi

    • hiperurykemia,

    • zespół ostrego rozpadu guza.

   Leki wspomagające


   W premedykacji stosowane są leki przeciwwymiotne: ondansetron, deksametazon, metoklopramid, tropisetron pozwalające zmniejszyć nudności i wymioty towarzyszące chemioterapii. Niektóre opracowania wskazują na zalety stosowania zawartych w marihuanie kannabinoli w łagodzeniu negatywnych skutków takich jak nudności i wymioty, i umożliwianiu pacjentowi odżywianie się. Leki te wyszły już poza fazę badań naukowych, nie są stosowane w Polsce, mają rejestrację w USA.


   Skuteczność


   W zależności od stadium choroby oraz od umiejscowienia guza, skuteczność chemoterapii waha się od kilku procent do ponad 90%. Na przykład w przypadku nowotworów głowy i szyi jej skuteczność jest zwykle niska, gdyż leki cytostatyczne zmniejszają wielkość guza, lecz często nie szkodzą rakowym komórkom macierzystym, które są dość odporne na cytostatyki.[
   Zobacz też


    • chemioterapia

    • systemowe leczenie nowotworów

    • cytostatyki

    • chemioterapia doustna


   Star of life.svgZapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Chemioterapia nowotworów”
   Tagi:
   Autor(ka):
   secropelest1980
   Czas publikacji:
   środa, 03 lipca 2013 09:48
 • sobota, 08 czerwca 2013